Røykencup 2023

Treningsløpene til Røyken orienteringslag har fri starttid mellom kl. 17.30 og 19.00. Kart deles ut ved oppmøte. Postene henger ute fra mandag til lørdag hver uke, så det vil være mulig å printe eget kart og løpe på andre tidspunkt.

Fremmøte varierer fra uke til uke, se oversikten under. Normalt skal treningsløpene ha følgende løypetilbud:

  • Middels krevende (2,5-3,0 km): Her er det tydelig oppfangende formasjoner nær postene og/eller mulighet for å følge et sett av ledelinjer mellom postene (B/C-nivå)
  • Krevende (4,5-5,0 km): Her er det en del vanskelige poster (A/B-nivå)
Dato/start fra Fremmøte Kartlink  LiveLOX Kart (PDF) Kontaktperson
         
         
11. april 17:30 Nærsnes skole Kartlink LiveLOX   Kjell Rønneberg
18. april 17:30 Midtbygda skole, sprint Kartlink LiveLOX   Ane B. Brevig / Joakim Ferm
25. april 17:30 Transet Kartlink LiveLOX   Trygve Bryhn
2. mai 17:30 Slemmestad ungdomsskole Kartlink LiveLOX   Ivar Mestad
9. mai 17:30 ROS-arena (Ovnerud) Kartlink LiveLOX   Bjørg Svanberg
16. mai  17:30 Vesledammen Kartlink LiveLOX   Morten Johannessen
23. mai 17:30 Spikkestad barneskole Kartlink LiveLOX   Eirik H. Johannessen / Eivind Heiebraaten
30. mai 17:30 Torvbråten skole Kartlink LiveLOX   Kjell Jarle Gausemel

6. juni

17:30

Blåfjellhytta, KLUBBMESTERAKAP (Poeng-O) Kartlink LiveLOX   Henrik D. Ruud
13. juni Lahellholmen (ev. Kransekekastafetten) (kommer)   Knut H. Rekaa
         
15. aug 17:30 Høvikvollen Kartlink LiveLOX   Henrik D. Ruud
22. aug 17:30 Frydenlund skole Kartlink LiveLOX   Inger  Schibsted
29. aug 17:30 Vardåsen KLUBBMESTERSKAP Kartlink LiveLOX   Øyvind Roger Hansen
5. sept 17:30 Vesledammen Kartlink LiveLOX    Marius Strandseter
12. sept 17:30 Stinaløkka Kartlink LiveLOX    Anne Moian Nydal og Siri Sætra
18. sept Skumringskampen, Løp 1 Kartlink LiveLOX   (kommer)
         
         
         
         

Informasjon til deg som skal arrangere treningsløp