Hvem gjør hva

VERV: NAVN: ADRESSE: TELEFON:
LAGLEDER Øyvind Roger Hansen Dueåsen 35
1388 Borgen
M:90029400
OPPMANN Birgitte Bekkelund Gleinåsveien 33
3440 Røyken
P: 31285249
M: 98104945
LEDER FOR ØKONOMI Tone Skram G.M. Brydes vei 5B, 1390 Vollen M: 92219029
NESTLEDER og LEDER FOR ADMINISTRASJON Line Drange Ruud Engebråtenv. 35 3470Slemmestad M: 40241355
LEDER KART OG LØPSUTVALGET Inger Schibsted Bitehagen 11, 3440Røyken M: 90418266
LEDER TRENING OG UTDANNINGSUTVALGET Knut Sveinung Rekaa Solbergfjellet 30
1385 Asker
M: 91767962
LEDER TUR-O UTVALGET Bjørg Svanberg Katrineåsveien 8
3440 Røyken
M: 41558848
TRENER 8ÅR+ OG UNGDOM Holger Keilholz
M:95777528
VARAMEDLEM TIL STYRET Per Ove Transeth Prestegårdsjordet 13 3440 Røyken M:91165742
MATERIALFORVALTER Cathrine Norvik  Transetveien 28, 3440 Røyken M:99586784
REDAKTØR KLUBBAVIS Torgeir Strandhagen Orreleiken 19
1388 Borgen
P: 66795153
M: 95041133
LEDER DUGNADSKOMITEEN Kjell Svanberg Katrineåsveien 8
3440 Røyken
P:31285831 M:90764332
LEDER IT-UTVALGET  Marit Gano  Nilsemarka 6
3470 Slemmestad
 M:48089745