Informasjon til deg som skal arrangere treningsløp

Denne instruksen er ment som hjelp og støtte til dere som skal arrangere treningsløp og kan brukes som huskeliste for hva som skal gjøres.

Generelt

Som arrangør av treningsløp er du ansvarlig for å legge løyper, sette ut og ta inn postskjermer og registrere løpere ut/inn fra sine løyper. Du er også ansvarlig for å ha med kart til treningsløpsdagen.

Det skal normalt legges tre løyper:

Nybegynnerløype (N-nivå): 1,5 – 2,0 km

Mellomløype (B/C-nivå): 2,5 – 3,0 km

Lang løype (A/B-nivå): ca. 5,0 km

Er du usikker på nivået? Ta en titt her:  http://orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf

Til løypelegging kan du enten bruke OCAD (installert på o-lagets bærbare pc-er), gratisprogrammer som f.eks. «Purple pen» eller tegne et malkart for hånd som løperne tegner av. Tegner du løypene digitalt vil det være mulig å gjøre løypene tilgjengelige på LiveLOX i etterkant.

Er du usikker på noe eller om du ønsker å få vurdert nivået på løypene dine, er det bare å kontakte komiteen for trening og utdanning v/Knut Sveinung Rekaa (knut.rekaa[at]gmail.com).

Under følger en huskeliste til hjelp for deg som skal arrangere treningsløp.

I god tid før løpsdagen

 • Merk deg sted og dato for ditt treningsløp. Hvis du likevel ikke har anledning til å arrangere på angitt dato, ta kontakt med noen som skal arrangere på et senere tidspunkt og bytt internt. Varsle komiteen for trening og utdanning v/Knut Sveinung Rekaa (knut.rekaa[at]gmail.com) om at du har byttet dato.
 • Skaff kart over terrenget. Ta kontakt med kartansvarlig Harald Heiaas eller Knut Sveinung Rekaa om du trenger kart.
 • Lag løyper og send ferdige pdf-er til Knut og Line (knut.rekaa[at]gmail.com og line.drange.ruud[at]gmail.com) Knut bruker dette for å opprette LiveLOX, og Line for å printe kart og koordinere løyper med nybegynnertreningene fra samme sted

Senest en dag før treningsløpet

 • Hent nødvendig utstyr på lageret (Utstyret du trenger er samlet i en treningsløpskasse/plastkasse):
  • Postskjermer (til alle postene inkl. start og mål + vegmerking
  • Utlånskompass
  • Plastlommer
  • Ark og penn
 • Heng ut postene

På løpsdagen

 • Merk til parkering med postskjermer. Merk fra parkering til samlingsplass om nødvendig.
 • Legg frem kart og plastlommer
 • Skriv ned navnet på alle som starter og kontroller at alle har kommet i mål

Etter løpet

 • Send oversikt over hvem som deltok til Knut Sveinung Rekaa (knut.rekaa[at]gmail.com).
 • Ta inn postskjermer. Heng til tørk om nødvendig og legg tilbake på riktig sted på lageret eller direkte til neste treningsløparrangør.

Veiledere for løypelegging og LiveLOX

Introfilm for løypelegging i Purple pen: https://www.youtube.com/watch?v=wLZFufYkLnw

Introfilm for løypelegging i OCAD: https://www.youtube.com/watch?v=eS10Q1zeUeU

Introfilm for hvordan du legger ut treningsløp på LiveLOX: Del 1 og  Del 2

Veiler for løypelegging i ocad v.9 (Publisert med tillatelse fra Freidig o-lag): Loypelegging_i_Ocad9_Freidig (1)