Røykentrimmen 2020

Røykentrimmen arrangeres over tre perioder:

Grunnet koronaviruset henger postene i år ute fra 4. april. Vi har fjernet klypene for å unngå smitte, og postene har isteden fått en kode som må noteres.

Åpningsperiode:         Poster fra A til E          4. april – 31.mai

Periode 1:                    Poster fra 1-45            4. april – 20. september

Periode 2:                    Poster fra 46-75          1. juli  – 20. september


Periode
Område/kartPosterVanskelighetsgrad
Oppstarts-dagTranset, SpikkestadA-E (5)Lett (grønn tur)
Vår:1.periodeTranset, Spikkestad1-5 (5)6-10 (5)Lett til middelsLett til middels
 Aukåsen11-15 (5)16-22 (7)Lett (grønn tur)Middels-vanskelig
 Gleinåsen23-27 (5)Lett (grønn tur)
 Slemmestad /Bødalen Nordmark28-34 (7)Lett (grønn tur)
 Gyriåsen36-40 (5)Lett (grønn tur)
 Bårsrud41-45 (5)Lett (grønn tur)
Høst:2.periodeStordammen46-50 (5)51-55 (5) Middels til vanskelig
 Bårsrudmarka56-65 (10)Middels til vanskelig
 Gyriåsen66-75 (10)Middels Vanskelig

OBS: Vi bemerker at post 35 utgår i år, grunnet en feiltagelse. Vi beklager!
Åpningspostene A-E, er tegnet med rød-lilla firkanter på kartet.

  • Postene i Periode 1 er tegnet inn med rød-lilla sirkler og
  • Postene i periode 2 er tegnet inn med rød-lilla trekanter.

Tabellen viser vanskelighetsgraden på turen.  Dette er for at nybegynnere og barnefamilier skal kunne planlegge turene ut fra ferdighet i orientering, benlengder, etc.

De letteste postene er ment å være lettest tilgjengelig både orienteringsmessig og med hensyn til gangavstander.  Det anbefales å legge turen mest mulig etter stier. De vanskeligste postene representerer de største utfordringene orienterings- og terrengmessig i form av lengre gangavstander og mindre mulighet for bruk av stier.

NB! Grønne turer kan lastes ned på eget kart fra https://turorientering.no/royken/

Oversikt over hvor i bygda de forskjellige kartene er lokalisert

Poengberegning og premiering

I år har vi fjernet klypene på postene for å unngå smitte. Derfor er det ekstra viktig at dere tar med blyant eller penn, eller registrerer koden på mobilen. Vi oppfordrer alle til å registrere turene sine på turorientering.no/royken.

I år settes det ut 5 poster samt 74 ordinære poster. Alle poster teller likt i poengberegningen, uansett vanskelighetsgrad. Bemerk at post 35 utgår grunnet en feiltagelse.

52 poster gir rett til Gullmerke

39 poster gir rett til Sølvmerke

26 poster gir rett til Bronsemerke

Det utdeles merke bare en gang i hver merkeklasse.  Senere kan deltagerne få diplom for året.  Alle som ønsker diplom må bestille dette ved å sende bilde av postkodene til Eirill Dalan på 915 65 850.

Barn (under 16 år) kan få diplom med antall poster uansett om de har oppnådd merkekrav eller ikke. Barn kan også få merke flere ganger.

Oppnådde merkekrav graderes etter følgende skala for premiering over flere år:

            GULLMERKE                gir 3 trimpunkter

            SØLVMERKE               gir 2 trimpunkter

            BRONSEMERKE          gir 1 trimpunkt

Trimpunktene summeres for de år den enkelte har deltatt og premieres etter følgende skala:

            BRONSEPLAKETT – ved oppnådd 20 trimpunkter

            SØLVPLAKETT – har minst klart kravet til bronsemerket 10 ganger

            GULLPLAKETT – har minst klart kravet til bronsemerket 15 ganger

Videre deles det ut 20-, 25-, 30-, 35-, 40, 45 og 50-ÅRSPLAKETT for de som har vært med så lenge.

Oversikt over alle deltagere med totalt oppnådde trimpunkter ligger på o-lagets hjemmeside http://www.roykenolag.no/turorientering/

Fra i år registrerer vi klippekortene på nettet! 

For å unngå risiko ved koronasmitte oppfordrer vi alle til å registrere postene på www.turorientering.no/royken

Det er også mulig å ta med penn/blyant og notere kodene som er skrevet på postene på klippekortet og sende det som et bilde til Eirill Dalan på 915 65 850 eller eirilldalan@hotmail.com

Årsavslutning

Årsavslutning med foredrag, utdeling av merker, plaketter og diplomer for Tid og sted for avslutning vil bli annonsert i Røyken og Hurums avis, Drammens Tidende under «Det skjer / Sport/Friluft», på roykenolag.no og på lagets face book side og turorientering.no/Røyken o-lag.

Alle er hjertelig velkommen på årsavslutningen!

Er du medlem av Røyken Orienterings-lag?

For å delta i RØYKEN TRIMMEN, behøver du selvsagt ikke være medlem av arrangørklubben, men dersom du melder deg inn, støtter du laget med kontingenten.

Priser for medlemskap:

FamilieKr. 600,-Voksen/SeniorKr.400,-
Junior (<16år)Kr. 250,-StøttemedlemKr.150,-

Ta kontakt med Eirill Dalan, 915 65 850, eirilldalan@hotmail.com