Årets kart – 2017

Frydenlund

Endelig nytt kart på Frydenlund! Naturlig utgangspunkt er Frydenlund skole. Området ligger mellom Frydenlund skole i sør og Båtstø i nord. Et lite, stifylt skogsområde fint for skolen og alle innflytterne i nærheten.

Gleinåsen

Gatekart med et lite område av terreng på Gleinåsen, Midtbygda. Krakker og fin utsikt over bygda på åsen bak vanntårnet.

Aukeåsen

Nytt kart i år! Marka er mye brukt og har mange stier. Masse blåveis i terrenget på våren. Naturlig utgangspunkt er Torvbråten skole.

Bårsrudmarka

Naturlig utgangspunkt er Nærsnes skole. Nytt byggefelt syd for barneskolen bidrar til økt bruk av terrenget. Småkupert og middels vanskelig. Best framkommelig vår og høst.

Bødalen Nordmark

Vi er i gang med nytt kart, men det er ikke klart før til neste år. Terrenget er lett hvis man starter fra parkeringsplassen ved Høymyrdammen. Marka er i flittig bruk. Dette gjør at det er en del tråkk som ikke står på kartet. Det er også en del hogst i området.

Man kan også parkere ved Slemmestad Ungdomsskole.

Brenninga

Kartet var nytt høsten 2013 og nærområdet til Spikkestad. Åpen furuskog, lett kupert. Naturlig utgangspunkt er P-plassen ved Spikkestad barneskole. Kartet dekker området rundt lysløypa på Spikkestad.

Det arbeides med ny rulleski-løype i starten av lysløypa.

Stordammen

Kjekstadmarka, lett kupert, stifylt. Golfbanen i sør og ROS-hytta i nord.

Naturlige utgangspunkter er Transet, P-plassen før Vesledammen, P-plassen ved golfbanen og Kjosmyrveien(Husk bompenger i cash i krysset Kjosveien/Kjosmyrveien).

 Gyriåsen

Åsryggen øst for vakre Skapertjern (bademuligheter). Naturlige utgangspunkter er parkeringsplassen (merket med P på kartet) ved bommen på veien inn mot Skapertjern. Det er en del hogst på fremre delen av åsen og i siden mot Reistad, Lier. Postene er lagt slik at man slipper unna de mest berørte områdene.

Villingstadåsen

Terrenget er grovkupert med mange flotte områder innimellom. Naturlig utgangspunkt med bil kan være fra Bjerkelundveien, parkeringsplassen ved siden av broen over Rv. 23- markert med P på kartet, ved Rådhuset eller Røyken Ungdomsskole.