Årets kart – 2022 (ikke oppdatert)

Frydenlund v/Frydenlund skole
Målestokk: 1:7500 / 5m ekvidistanse, utgitt 2017

Naturlig utgangspunkt er Frydenlund skole. Området ligger mellom Frydenlund skole i sør og Båtstø i nord. Et lite, stifylt skogsområde fint for skolen og alle innflytterne i nærheten.

 

Gleinåsen v/ Midtbygda barneskole
Målestokk: 1:10000 / 5m ekvidistanse, utgitt 2017

Gatekart med et lite område av terreng rundt vanntårnet på Gleinåsen, Midtbygda. Krakker og fin utsikt over bygda på åsen bak vanntårnet.

 

Aukeåsen / Bødalen
Målestokk: 1:10000 / 5m ekvidistanse, utgitt 2017

Marka er mye brukt og har mange stier. Masse blåveis i terrenget på våren.

Parkering inn til høyre mellom busstoppene Bødalen og Dalbø (når man kommer fra Grodalen)

Bårsrudmarka / Nærsnes
Målestokk: 1:10000 / 5m ekvidistanse, utgitt 2016

Naturlig utgangspunkt er Nærsnes skole. Nytt byggefelt syd for barneskolen bidrar til økt bruk av terrenget. Småkupert og middels vanskelig. Best framkommelig vår og høst.

Bødalen Nordmark / Slemmestad
Målestokk: 1:10000 / 5m ekvidistanse, utgitt 2018

Nytt kart. Terrenget er lett hvis man starter fra parkeringsplassen ved Høymyrdammen, men man kan også parkere ved Slemmestad Ungdomsskole.

Marka er i flittig bruk. Dette gir mange stier i terrenget. Det er en del hogst i området.

Brenninga / Spikkestad
Målestokk: 1:10000 / 7500 5m ekvidistanse, utgitt 2018

Nærområdet til Spikkestad. Åpen furuskog, lett kupert. Naturlig utgangspunkt er P-plassen ved Spikkestad barneskole eller ved Skihuset. Kartet dekker området rundt lysløypa på Spikkestad.

Det arbeides med ny rulleski-trase i starten av lysløypa.

Stordammen Sør & Nord / Røyken
Målestokk: 1:10000 / 5m ekvidistanse, utgitt 2019

Kjekstadmarka, lett kupert, stifylt. Golfbanen i sør og ROS-hytta i nord.

Naturlige utgangspunkter er utfartsparkeringen ved Transet / Bitehagen, P-plassen på Kleiver, P-plassen ved golfbanen eller en liten lomme på Kjosmyrveien (Husk bompenger i cash i krysset Kjosveien/Kjosmyrveien).

 

Gyriåsen / Spikkestad
Målestokk: 1:10000 / 5m ekvidistanse, utgitt 2005, delvis revidert 2013

Åsryggen øst for vakre Skapertjern (bademuligheter). Naturlige utgangspunkter er parkeringsplassen (merket med P på kartet) ved bommen på veien inn mot Skapertjern. Det er en del hogst på fremre delen av åsen og i siden mot Reistad, Lier. Postene er lagt slik at man slipper unna de mest berørte områdene.

Villingstadåsen / Midtbygda
Målestokk: 1:10000 / 5m ekvidistanse, utgitt 2015

Terrenget er grovkupert med mange flotte områder innimellom. Naturlig utgangspunkt med bil kan være fra Bjerkelundveien, parkeringsplassen ved siden av broen over Rv. 23- markert med P på kartet, ved Rådhuset eller Røyken Ungdomsskole.