Tilbud til barn og unge

Har du barn som er 8 år eller eldre? Da er våre treninger på tirsdagene et fint tilbud. Her har barna et organisert opplegg, mens de voksne løper Røykencup hvor man selv kan velge nivå og lengde på treningen.

Barna får utfolde seg i skogen. Gjennom lek får de en grunnleggende opplæring i hvordan et kart fungerer og de lærer seg å orientere ved å følge tydelige ledelinjer som stier og bekker. For utfyllende informasjon om tilbudet, kontakt Line Drange Ruud (402 41 355)