Tilbud til barn og unge

Har du barn som er 6 år eller eldre? Da kan du ta dem med når du selv skal trene! Vi arrangerer nemlig lekbaserte treninger for barn fra samme sted og til samme tid som voksentreningene.

Barna får utfolde seg i skogen. Gjennom lek får de en grunnleggende opplæring i hvordan et kart fungerer og de lærer seg å orientere ved å følge tydelige ledelinjer som stier og bekker. For utfyllende informasjon om tilbudet, kontakt Torodd Kolbergsrud (959 92 885)