Poengberegning og premiering

Poengberegning og premiering

I år settes det ut 5 poster åpningsdagen samt 75 ordinære poster. Alle poster teller likt i poengberegningen, uavhengig av vanskelighetsgrad.

52 poster gir rett til Gullmerke
39 poster gir rett til Sølvmerke
26 poster gir rett til Bronsemerke

Det utdeles merke bare en gang i hver merkeklasse.  Senere kan deltageren få diplom for året.  Alle som ønsker diplom må bestille dette ved å skrive dette på forsiden av det klippekortet som sendes inn ved sesongslutt.

Barn kan få diplom med antall poster tatt tilsendt, uansett om de har oppnådd merkekrav eller ikke. De kan også få merke flere år.

NB: Merker, plaketter og diplomer deles ut på avslutningskvelden i november.

Det er også viktig at deltageren selv summerer antall poster og skriver summen i” sumruten”, inkl. ekstrapostene – takk for hjelpen!

 Poeng/trimpunkter fra andre klubber overføres ikke til Røykentrimmen.

Oppnådde merkekrav graderes etter følgende skala for premiering over flere år:

GULLMERKE            gir 3 trimpunkter
SØLVMERKE            gir 2 trimpunkter
BRONSEMERKE      gir 1 trimpunkt

Trimpunktene summeres for de år den enkelte har deltatt og premieres etter følgende skala:

BRONSEPLAKETT   ved oppnådd 20 trimpunkter                                           SØLVPLAKETT          har minst klart kravet til bronsemerket 10 ganger
GULLPLAKETT         har minst klart kravet til bronsemerket 15 ganger

Videre deles det ut 20-, 25-, 30-, 35-, 40 og 45-ÅRSPLAKETT for de som har vært med så lenge.

Deltakere Røykentrimmen 2011 til 2017 :

Deltakere Røykentrimmen